Wiemy jak odzyskać niderlandzki podatek oraz inne dodatki

  • JASNE ZASADY
  • ŁATWE PROCEDURY
  • SZYBKI ZWROT

+48 791 715 764

Witamy

Jesteśmy firmą profesjonalnie zajmującą się zwrotem podatku z zagranicy. Specjalizujemy się w zwrocie podatku z Holandii. Zajmujemy się także innymi dodatkami związanymi z pracą w tym kraju.

Nasz zespół to grupa ludzi z pasją, mających już kilkuletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Nasze mocne strony to znajomość języka niderlandzkiego oraz znajomość w teorii i praktyce przepisów podatkowych i procedur obowiązujących w Belastingdienst (posiadamy numer BECON).

Jako jedna z licznych firm zajmujących się zwrotem podatku, zdążyliśmy już zdobyć zaufanie wielu osób, których zadowolenie z naszych usług traktujemy jako nasz wielki sukces.

Zwrot podatku z Niderlandów

Rozliczamy podatek dochodowy dla osób, które pracowały lub nadal pracują w Niderlandach.

Koszt usługi wynosi 200 PLN lub 50 EURO.

Wspólne rozliczenie małżeńskie - czyli tzw. "Rozłąkowe"

W przypadku kiedy oboje z małżonków pracują w Niderlandach lub jeden z małżonków pracuje w Niderlandach, a drugi pracuje / przebywa w Polsce (osiągając niskie lub zerowe dochody). Kalkulacje przeprowadzamy bezpłatnie.

W tym wypadku koszt to 300 PLN lub 75 EURO.

Zorgtoeslag - dodatek do ubezpieczenia

Kiedy jest to możliwe, staramy o dodatek do ubezpieczenia czyli Zorgtoeslag.

Koszt takiej usługi wynosi to 100 PLN lub 25 EURO.

Kindgebonden budget - dodatek do rodzinnego

Staramy się uzyskać z urzędu dodatek do rodzinnego.

Koszt wynosi tutaj 100 PLN lub 25 EURO

Kinderbijslag - rodzinne

Uzyskujemy także tzw. rodzinne.

Koszt to 400 PLN lub 100 EURO.

Jak rozliczyć z nami podatek z Holandii?

Aby starać się o zwrot podaku dochodowego z Holandii, proponujemy dwie metody:

METODA 1

Opcja samodzielna 

1. Krok:

Wystarczy pobrać formularz.

2. Krok:

Formularz należy wypełnić według załączonej w nim instrukcji, podpisać się, dołączyć swój Jaaropgave, kopie lub skan dowodu osobistego, kopie lub skan dokumentu bankowego poświadczającego, że jest Pani/Pan właścicielem podanego konta (dokument bankowy nie może być starszy niż miesiąc). Urząd w Niderlanadach akceptuje kopie dokumentów dlatego można nam odesłać kserokopię lub skany. Całość należny przesłać nam listownie na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mail.

METODA 2

Opcja tradycyjna

1. Krok:

Należy zgłosić się do nas poprzez wybraną formę kontaktu (telefon, e-mail, messenger) z prośbą o wysłanie kompletnego formularza potrzebnego do zwrotu podatku z Niderlandów.

3. Krok:

Formularz należy wypełnić według załączonej w nim instrukcji, podpisać się, dołączyć swój Jaaropgave, kopie lub skan dowodu osobistego, kopie lub skan dokumentu bankowego poświadczającego, że jest Pani/Pan właścicielem podanego konta (dokument bankowy nie może być starszy niż miesiąc). Urząd w Niderlanadach akceptuje kopie dokumentów dlatego można nam odesłać kserokopię lub skany. Całość należny przesłać nam listownie na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mail.

2. Krok:

My wysyłamy formularz na podany adres korespondencyjny lub na adres e-mail.

W momencie, w którym dostajemy całość wypełnionych i podpisanych dokumentów wraz z kartą podatkową czyli Jaaropgave, Twoja rola już się kończy. My automatycznie składamy w Twoim imieniu zeznanie podatkowe w Belastingdienst (robimy to od ręki, gdyż zeznania składane są elektronicznie) i od tego momentu pozostaje czekać na decyzję urzędu w Niderlandach.