Cechą wyróżniającą niderlandzki urząd skarbowy (Belastingdienst) od urzędów skarbowych w innych krajach jest to, że Belastingdient zajmuje się poborem zarówno podatku dochodowego (z tytułu m.in.: dochodów z pracy, działalności gospodarczej, wynajmu mieszkania, zysków kapitałowych), jak i pobieraniem składek na ubezpieczenie społeczne (tym akurat w większości krajów zajmują się dodatkowe instytucje, np. w Polsce zajmuje się tym ZUS). Stawki w Niderlandach scalone są w jedną opłatę, różnią się w każdym roku kalendarzowym i dla osób które nie osiągneły wieku emerytalnego wynoszą:

ROK 2021

 

Dochód

 

 

Stawka podatku dochodowego

 

Stawka ubezpieczeń społecznych

 

Łącznie

 

Od 0 €   do 20 711 €

 

9,45%

 

27,65%

 

37,10%

 

20 711 € do 35 129 €

 

9,45%

 

27,65%

 

37,10%

 

35 129 € do 68 507 €

 

37,10%

 

—–

 

37,10%

 

powyżej 68 507 €

 

49,50%

 

—–

 

49,50%

 

ROK 2020

 

Dochód

 

 

Stawka podatku dochodowego

 

Stawka ubezpieczeń społecznych

 

Łącznie

 

Od 0 €   do 20 711 €

 

9,70%

 

27,65%

 

37,35%

 

20 711 € do 34 712 €

 

9,70%

 

27,65%

 

37,35%

 

34 712 € do 68 507 €

 

37,35%

 

—–

 

37,35%

 

powyżej 68 507 €

 

49,50%

 

—–

 

49,50%

ROK 2019

 

Dochód

 

 

Stawka podatku dochodowego

 

Stawka ubezpieczeń społecznych

 

Łącznie

 

Od 0 €   do 20 384 €

 

9,00%

 

27,65%

 

36,65%

 

20 384 € do 34 300 €

 

10,45%

 

27,65%

 

38,10%

 

34 300 € do 68 507 €

 

38,10%

 

—–

 

38,10%

 

powyżej 68 507 €

 

51,75%

 

—–

 

51,75%

 

ROK 2018

 

Dochód

 

 

Stawka podatku dochodowego

 

Stawka ubezpieczeń społecznych

 

Łącznie

 

Od 0 €   do 20 142 €

 

8,90%

 

27,65%

 

36,65%

 

20 142 € do 33 994 €

 

13,20%

 

27,65%

 

40,85%

 

33 994 € do 68 507 €

 

40,85%

 

—–

 

40,85%

 

powyżej 68 507 €

 

51,95%

 

—–

 

51,95%

 

 ROK 2017

 

Dochód

 

 

Stawka podatku dochodowego

 

Stawka ubezpieczeń społecznych

 

Łącznie

 

Od 0 €   do 19 982 €

 

8,90%

 

27,65%

 

36,65%

 

19 982 € do 33 791 €

 

13,15%

 

27,65%

 

40,80%

 

33 791 € do 67 072 €

 

40,80%

 

—–

 

40,80%

 

powyżej 67 072 €

 

52,00%

 

—–

 

52,00%

 

 ROK 2016

 

Dochód

 

 

Stawka podatku dochodowego

 

Stawka ubezpieczeń społecznych

 

Łącznie

 

Od 0 €   do 19 922 €

 

8,40%

 

28,15%

 

36,55%

 

19 922 € do 33 715 €

 

12,25%

 

28,15%

 

40,40%

 

33 715 € do 66 421 €

 

40,40%

 

—–

 

40,40%

 

powyżej 66 421 €

 

52,00%

 

—–

 

52,00%

 

W każdym roku kalendarzowym ubezpieczenie społeczne tj. Volksverzekering pobierane jest  do ustalonej maksymalnej kwoty brutto (w roku 2020 było to do 34.712 €). Powyżej tego pułapu nie pobiera się już składek na ubezpieczenie społeczne. Ma to na celu ochronę państwa niderlandzkiego przed wypłacaniem w przyszłości bardzo wysokich emerytur. Taki sam mechanizm istnieje w Polsce i jest to tak zwany limit 30-krotności (czyli  trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, w roku 2020 wyniósł on w Polsce 156 810 zł brutto).

 

Ubezpieczenia społeczne tj. Volksverzekering  dzielą się na:

AOW  (Algemene Ouderdomswet) – ubezpieczenie emerytalne wynikające z ustawy o powszechnym ubezpieczeniu emerytalnym. Stawka w latach 2017 – 2021 wynosi 17,90%.

Wlz (Wet langdurige zorg) – ubezpieczenie rentowe wynikające z ustawy o opiece długoterminowej. Stawka w latach 2017 – 2021 wynosi 9,65%.

Anw (Algemene nabestaandenwet) – ubezpieczenie rentowe wynikające z ustawy o ustawa ogólna o ubezpieczeniu osób pozostałych przy życiu po śmierci żywiciela. Stawka w latach: 2017 – 2021 wynosi 0,10 %.

Łącznie trzy powyższe ubezpieczenia wynoszą 27,65% i płacone są ustalonego pułapu.

Podatek dochodowy tj.loonbelasting w Niderlandach ma charakter progresywny (tj. czym więcej się zarabia, tym więcej się go płaci).

Na przykład od dochodu rocznego 10 000 € brutto w roku 2021 powinno zapłacić się  podatek dochodowy  9,45% (czyli 945 €).

Natomiast dochód roczny w roku 2021 w wysokości 40 000 € brutto opodatkowany jest następująco:

1 próg, czyli dochód do 20 711 € opodatkowany jest stawką 9,45%, daje to 1.958 € podatku.

2 próg, czyli dochód między 20 711 a 35 129 € opodatkowany jest stawką 9,45%, czyli daje to 1 363 € podatku.

3 próg, czyli nadwyżka powyżej 35 129 € czyli od 4 871 € należy zapłacić 37,10%, czyli daje to 1 807 € podatku.

ŁĄCZNIE: 5128 euro ALE niderlandzki system podatkowy przewiduje kilka ulg podatkowych, mających charakter degresywny (tj. czym mniej zarabiam tym mniej płacę podatku w rzeczywistości). Niderlandzki system podatkowy nie zna kwoty wolnej od podatku.

Pierwsza ulga to Algemene heffingskorting (ogólna ulga podatkowa).

Maksymalna wysokość Algemene heffingskorting wynosi:

Rok 2021 2 837 €

Rok 2020 – 2 711 €

Rok 2019 – 2 477 €

Rok 2018 – 2 265 €

Rok 2017 – 2 254 €

Rok 2016 – 2 242 €

Sposób obliczania ogólnej ulgi podatkowej Algemene heffingskorting (przykład na rok 2020):

dochód wyższy niż dochód nie wyższy niż Algemene heffingskorting
0 € 20 711 € 2 711 €
20 711 € 68 505 € 2 711 € – 5,672% x (dochód brutto – 20 711 €)
68 507 € —- 0 €

Drugą ulgą jest Arbeidskorting (ulga pracownicza, stosowana przy dochodach z tytułu pracy).